Att kunna eller att göra ledarskap

Den bästa chefen nöjer sig inte med att kunna ledarskapsmodeller, teorier och verktyg. Hon tar sig tid att leda aktivt och medvetet.