Leading Change
Att leda i förändring – det nya normala

Förmågan att leda i förändring har blivit ett kompetenskrav i ledarrollen, men har ledarna det praktiska stöd och den hjälp de behöver? Och hur kan vi hjälpa ledare att med självförtroende kliva in i förändringsledningen?