Team highfiving
Studier visar: så får ni högre lönsamhet med engagerade medarbetare

Studier visar: så får ni högre lönsamhet med engagerade medarbetare Högre lönsamhet är alltid en prioritering för verksamheter och företag. Medarbetarnas välmående är dock inte lika högprioriterat. Men faktum är att dessa faktorer går hand