Att leda i förändring handlar om att leda oftare

Schibsted Marketing Services har i uppdrag att sälja annonslösningar för hela Schibsted-koncernen. Som följd av en allt mer ökad komplexitet på annonsmarknaden och utmaningar som GDPR har ett stort förändringsarbete påbörjats för att stärka konkurrenskraften.

För att lyckas med förändringsarbetet, och för att leda alla team och individer genom förändringen har den svenska verksamheten valt att investera i ledarskapsträning för samtliga ledare.

Utmaningen och uppdraget
  • Hela verksamheten omfattas av större förändringar; vad gäller organisation, ledning, kundsegment och arbetssätt.
  • Alla ledare har i uppdrag att leda sina team och medarbetare genom förändringen och bibehålla det höga engagemang som finns.
  • Ledarna omfattas också av förändringen och behöver stöd och verktyg för sitt uppdrag.
  • Målbilden är en positiv utveckling på engagemangsindex, förändringarna till trots.

”Vi har satt en ny riktning och en ny strategi – så nu är det bara upp till oss själva vad vi förmår lyckas med 2020 och framåt. Det är helt avgörande att vi i rollen som ledare löpande utmanar och utvecklar oss själva och praktiserar ett aktivt ledarskap” säger Joakim Flodin, Schibsted Marketing Services Sverige-chef.

Ledarskapsträning med Yomento

Schibsted Marketing Services valde att samarbeta med Yomento för att hjälpa verksamhetens ledare att effektivt leda sina team i dessa förändringsintensiva tider. Yomentos lösning har utvecklats för att inspirera och stötta ledare att träna ledarskap varje dag och därmed skapa bättre förutsättningar för teamen och organisationen att uppnå resultat tillsammans.

”Det som förändringsledning i korthet innebär, är att ledarskap måste utövas oftare. Det krävs mer frekvent ledarskap! Hur vi tar oss igenom förändringsprocessen är väldigt individuellt och som ledare kan man behöva hjälp med vilka beteenden som är mest framgångsrika i olika stadier av förändring,” säger Tom Hammar, ansvarig för ledarskapsutvecklingen på Yomento.

Tillsammans med SMS designades en träningsresa för att maximera förutsättningarna för att träningen ska bli av och leda till förväntade effekter. Resan innehåller:
  • En gemensam avspark för alla ledare på temat förändringsledning
  • Individuella träningsmål för varje ledare
  • Återkommande teammöten och ledarskapsforum för att diskutera och förstärka lärandet
  • Löpande träningsrapporter för att följa upp träningen, och inspirera till fortsatt träning

Ledningen kan i realtid följa träningsdatan på aggregerad nivå och på så sätt ta del av vad ledarna tränar på, hur ofta de tränar och hur de själva upplever att de utvecklas. Som säljorganisation präglas kulturen tydligt av en stark tävlingsinstinkt. Att löpande dela träningsdata på gruppnivå och ranka olika delar av organisationer mot varann sporras ledarna att träna lite oftare än kollegorna. Träningsresan kommer avslutas med en Training Award!

Ett viktigt led i kulturarbetet

Det var en självklarhet för HR-chefen Nina Hermansen att alla ledare skulle ingå i ledarskapsinitiativet. Det ställs höga och många krav på ledarna och det var viktigt att erbjuda ledarna ett verktyg som hjälper dem med sitt uppdrag och som också fokuserar på chefernas utveckling.

”Jag vill att ledarna ska känna att vi som arbetsgivare stöttar dem, och bryr oss på riktigt om deras förutsättningar att leda sina team. Att jag enkelt kan följa hur de själva upplever träningen med Yomento är en viktig aspekt för mig” säger Nina Hermansen.

Ett kulturarbete är också påbörjat inom Schibsted Marketing Services och HR-chefen ser träningen med Yomento som en viktig del av att utveckla och förstärka den kultur som eftersträvas.

Anna Kempe, Head of Customer Success på Yomento, håller med: ”Det är kraftfullt för kulturen när alla ledare tränar på beteenden som vi vet är framgångsrika för teamens prestationsförmåga och välmående. Och som alltid, om ett nytt beteende ska slå rot och bli till en vana krävs att det finns förebilder runt omkring som också praktiserar det – inte minst chefens egna chef.”

Nina Hermansen, HR manager at Schibsted Marketing Services

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com