Ledarna är varandras bästa stöd för utveckling

Det enkla är ofta det som är fungerar i en intensiv vardag. Att hjälpa ledare att samlas kring erfarenheter och aktuella ledarutmaningar är ett exempel på hur lärande kan främjas i vardagen.
En lärgrupp, vad är det?

En grupp ledarkollegor som ses regelbundet för att stötta och få stöd av varann i sitt ledarskap och som följd lära tillsammans.

En gruppindelning och öronmärkt tid är allt som krävs. Egna erfarenheter och utmaningar att dela har alla chefer och de utgör ett kraftfullt verktyg för den egna utvecklingen, något som belystes nyligen i DN: Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs .

Förmågan att ställa utforskande frågor och stötta varandra kan variera, men eftersom det är en förmåga som ledare behöver så varför inte träna upp den med varandra? 

3-4 personer i varje lärgrupp.

Med små grupper kan alla komma till tals utan att träffarna blir långa. Blanda gärna ledare från olika delar av verksamheten så främjas ännu mer organisatoriskt lärande. Det brukar vara skönt för deltagare att inte hamna i samma grupp som sin chef.

Det fungerar utmärkt att ses över lunch eller en kaffe (också digitalt).

Om man är en liten grupp, så kan man även göra det som en ”walk-and-talk”/promenadmöte. En stående kalenderbokning varannan eller var fjärde vecka, som inte flyttas så länge två kan ses, säkrar kontinuitet.

Kulturen avgör ofta om det självorganiserade fungerar.

Om ledarskap och kontinuerligt lärande anses viktigt så finns goda förutsättningar. Ledarna kan  – och bör – själva ansvara för att värde skapas på träffarna. Ibland faller enskilda ledare ur strukturen och som följd kan en lärgrupp rinna ut i sanden. Då och då kan det därför vara på sin plats att gruppera om ledarna, för att skapa ny energi, bygga än större nätverk och ge alla som vill vara med en chans till ett ömsesidigt utbyte.

Hur kan en agenda se ut?

Utgångspunkten är att ledarna “tar med sig” det som är angeläget för dem till sina träffar. I tur och ordning delar ledarna sin situation eller utmaning och får chans att utforska det vidare tillsammans med kollegor. Om tre personer möts i 45 minuter så kan varje persons situation stå i fokus i 15 minuter. 

Att delta handlar både om att ge och få stöd.

Lärgrupper bygger på förtroende mellan kollegor. Nedan listas några enkla spelregler för ett öppet och inkluderande samtalsklimat:

  • Ett aktivt deltagande; att dela egna erfarenheter och vara nyfiken på andras
  • Att lyssna aktivt, och stötta varje kollegas egna lärande genom att i 1:a hand ställa öppna och utforskande frågor (coacha) och först i 2:a hand ge råd. 
  • Gemensamt ansvar för tiden, så att alla får utrymme och chans att komma till tals. 
  • Enas om att information som delas också stannar inom gruppen. 

Att avsätta tiden är både det enkla och det svåra. Som arbetsgivare eller chef över chefer kan man uppmuntra deltagandet aktivt och vara tydlig med att lärande är högt prioriterat. 

 

Anna Kempe,

Head of Customer Success, Yomento

NYHET! 
Nu lanserar vi Buddy Dialog för att uppmuntra och hjälpa ledarna att ta egna initiativ till lärgrupper.  

Vill du få mer insikter och tips om ledarskapsutveckling?
Anmäl dig gärna till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Related Post

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com