Hur en implementation kan se ut

Vårt customer success team ser till att implementeringen anpassas efter din organisation. Här är ett exempel på hur det kan se ut.

Enkelt och smidigt

Få alla ombord inom två minuter

Vi ger dig en enkel och smidig upplevelse genom hela resan

01
Kick-off med ledarna

Börja med en fysisk eller digital kick-off med ledarna för att beskriva syftet, gemensamma mål och tidsramen för träningen.

02
Skicka inbjudan

Lägg till ledarna i admin-verktyget. Ett mail skickas med instruktioner för att ladda ned appen och komma igång. På bara några minuter är ledarna igång med sin träning, med omedelbara effekter som följd.

03
Träning

Ledarna tränar direkt på jobbet, i vardagen. Träningen skräddarsys och varje ledare tränar i sin egen takt, max 1 % av sin tid.

04
Regelbundna uppföljningar

Gruppera ledarna och möjliggör för dem att mötas regelbundet för att dela reflektioner och erfarenheter av träningen och ledarskapet. På så sätt ökas motivation och engagemang!

05
Insikter från datan

Följ utvecklingen och ta del av värdefulla insikter, varje vecka och månad. Dela med ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna. Upp till dig!

Vilken data och insikter kan du få?

Läs mer om produkten för organisationen; Yomento Dashboard.

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com