Gratis analys

Leadership Trust Report - kartlägg dina ledare och hjälp dem hitta sina viktigaste drivkrafter

Hur vet du vilka ledarskapsinvesteringar som är mest effektiva för just dina ledare, och hur lär du känna dina ledare på djupet?

Vi på Yomento hjälper tusentals ledare att nå sin fulla potential, och nu vill vi dela vår kunskap och ett kraftfullt verktyg med dig, så att du kan ta dina ledare till nästa nivå.

Vi erbjuder dig en så kallad “Leadership Trust Report” där du får en nulägesanalys och kan identifiera ifall dina ledare är True Leaders eller Toxic Leaders.

Så vad får du ut av en Leadership Trust Report?

  • Du kommer att förstå vad som skiljer en “True leader” och en “Toxic leader”.
  • Du kommer att veta vilka de viktigaste mätetalen är när du utvecklar dina ledare.
  • Dina ledare får tillgång till vårt populära stödverktyg, där de tillsammans med dig får tillgång till 60 nyckelbeteenden som kännetecknar framgångsrika ledare.
  • Du kommer att förstå hur 5 minuter varje dag räcker för att bygga effektiva ledare.
  • Du kommer att ha en karta över hur du börjar skapa en kultur kring effektiv ledarutveckling direkt.

Ta det av Leadership Trust Report

Eftersom det här är ett helt nytt erbjudande för oss, och eftersom du deltog i vårt webinar, så vill vi erbjuda en Leadership Trust Report till dig helt gratis, om du anmäler dig för ett uppstartsmöte innan 21 april.

Vad ingår i en Leadership Trust Report?

Det här ingår:

  • En Heat Map som visar hur True eller Toxic dina nuvarande ledare är
  • Värdefulla insikter som zoomar in på vilka ledarskpasbeteenden som era medarbetare efterfrågar från sina ledare
  • Siffror och insikter kring vilka ledarskapsinvesteringar som skulle skapa mest effekt, och vilka investeringar som är ett slöseri av tid och pengar
  • Våra förslag kring dina nästa steg

Denna första, kostnadsfria rapport analyserar 20-30 av dina utvalda ledare. Och om du gillar resultaten, kommer du erbjudas alternativ på hur du vill ta er ledarutveckling vidare med Yomento.

Det här är alltså en gratis möjlighet att undvika miljonförluster på grund av att du har Toxic leaders i din organisation.

Ta kontroll över ledarskapsutvecklingen, var smart med företagsbudgeten, och visa hur HR kan bidra till organisationens ledarskap redan nu!