10 000 ledare som tränar sitt ledarskap på jobbet

Fler än 10 000 ledare väljer att utveckla sitt dagliga ledarskap med stöd av den digitala tjänsten Yomento. Hos företag som PwC, Schibsted, Volvo Cars och Sandvik sker ledarskapsutveckling numera dagligen, i ledarens egen vardag. 
Eat Lead Sleep Repeat
 
Yomento är ett personligt och digitalt stöd för ledarskapsutveckling i vardagen. Tjänsten hjälper ledarna att förstå vilka ledarbeteenden som är viktigast för dem att utveckla och praktisera. Utifrån en personligt anpassad träningsplan uppmuntras och guidas ledarna att testa och utforska nya beteenden, och att löpande reflektera över sina insatser. Allt sker i vardagen, i riktiga möten och interaktioner med medarbetare och kollegor.

 – Vi är övertygade om att det är så här ledarskapsutveckling kommer se ut i framtiden och är stolta över att få bana väg för verklig förändring. Att lära sig ledarskap genom att aktivt träna och reflektera över sitt ledarskap är centralt för vår lösning säger Tom Hammar, Head of Leadership, på Yomento 

 Över 10 000 ledare har hittills testat ledarskapsträning ”on-the-job”, och bland de kundföretag som går i bräschen för den nya formen finns PwC, Schibsted, Volvo Cars och Sandvik.  90 % av ledarna som använder tjänsten bedömer att de själva har utvecklats som ledare.

Vi ville ge ledarna ett starkt verktyg för att jobba med sitt eget ledarskap och vi ville omfatta samtliga ledare inom vår globala organisation. Yomento stöttar den kontinuerliga utvecklingen och är ett verktyg som ledarna kan använda när och på det sätt som passar dem

 

Urban Andenius Skeppstedt

Global Volvo Car Academy

 – Vardagen är intensiv, och ledarna behöver hjälp att både axla och utveckla sitt ledarskap. Många prioriterar ofrivilligt och omedvetet ned ledarskapet till förmån för andra brådskande uppgifter, och inte minst i distansarbetet riskerar ledarskapet att bli händelsestyrt snarare än proaktivt. Det blir en negativ spiral som alltid får konsekvenser; för ledaren själv, för teamet och för verksamheten fortsätter Tom Hammar. 

Yomento är en startup med visionen att göra effektiv ledarskapsutveckling tillgänglig för alla ledare. Genom helt digitala lösningar hjälper Yomento ledare att utveckla sitt dagliga ledarskap genom många små steg under en längre period. På organisationsnivå  innebär tjänsten ett konkret och mätbart stöd för att driva viktiga beteendeförändringar och lyfta organisationskulturen, engagemanget och resultatet.

Under våren 2021 utsågs Yomento till ett av Sveriges mest heta och undervärderade bolag av Breakit. Huvudkontoret finns i Stockholm och Yomento används idag av ledare i över 70 länder.

Related Post

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com