2 effektiva övningar – Boosta dina ledare och höj medarbetarengagemanget under 2022

Varför måste du satsa på ledarskapsutveckling just nu? Jo, för att era ledare påverkar medarbetarengagemanget. Och som du kanske vet, så är medarbetarengagemang en av de viktigaste nycklarna till ett lönsamt, välmående företag. Med två enkla och konkreta övningar kan du hjälpa ledarna att få en riktigt stark start på 2022!

Hur kan du få ner personalomsättningen, sänka era stressnivåer och höja era resultat under 2022?

Satsa på högt engagemang hos era medarbetare!

Ett flertal studier pekar åt samma håll – engagerade medarbetare skapar ett framgångsrikt företag. När vi känner engagemang för vårt arbete och förstår syftet och övergripande vision kan produktiviteten öka med upp till 22%, plus att den positiva andan sprider sig i arbetsgruppen.

Enligt studier från IBM kan ett högt medarbetarengagemang så mycket som dubblera lönsamheten!

Så hur höjer du medarbetarnas engagemang?

Så enkelt utvecklar du ledarskapet

Svaret är enkelt: du boostar och bygger ledarna. Enligt forskning från Gallup påverkas 70% av medarbetarengagemanget av det dagliga ledarskapet.
Men som vi alla vet, så kommer inte ett gott ledarskap utan fokus och träning. Precis som när man tränar kroppen för att komma i form, så måste ledarskapet tränas och utvecklas kontinuerligt.

Med hjälp av två konkreta övningar vill vi uppmuntra era ledare att påbörja resan mot ett mer effektivt och lyhört ledarskap redan idag.

Övning 1 – Uppmuntra till att be om feedback

När era ledare slutar gissa vad medarbetarna behöver och istället frågar dem, händer det något som är väldigt kraftfullt. Ledarna får tillbaka konkret feedback och kan anpassa sitt ledarskap utifrån faktiska behov. Dessutom så kommer medarbetarna känna sig sedda och bekräftade bara av att få frågan. Det leder i sig till ökat engagemang.

Så gör du:
Uppmuntra era ledare att fråga efter feedback för att förstå vilka behov som finns. Ge dem en konkret fråga att använda. Som exempelvis ”Vad kan jag som chef göra mindre eller mer av för att du ska kunna göra ditt jobb ännu bättre?”. Uppmuntra ledarna att lyssna aktivt på svaren.

Följ upp och fråga era ledare hur det gick efter några dagar. Vad fick de för feedback och hur kan de nu agera på den? Hjälp ledarna att sortera bort feedback som de själva inte kan ansvara för.

Övning 2 – Skapa lärgrupper för era ledare

Era ledare kan, precis som era medarbetare, känna sig ensamma i de utmaningar de står inför. Genom att skapa lärgrupper där era ledare får träffas och utbyta erfarenheter kan de stärka varandra och sitt ledarskap tillsammans.

Så gör du:
Sök upp era mest ambitiösa ledare och hör om de skulle uppskatta lärgrupper. Räkna med att alla kanske inte vill testa något nytt, så börja i liten skala.

Dela in era ledare i mindre grupper på 3-4 personer. Med små grupper får alla komma till tals utan att mötena tar för mycket tid. Undvik att låta en ledare hamna i samma grupp som sin egen chef.

Hjälp ledarna att skapa en enkel och flexibel struktur så tröskeln att komma igång inte är för hög. Uppmuntra dem till att ha en stående kalenderbokning och ha en enkel och informell agenda där de kan ses över en kopp kaffe, på promenad eller digitalt om det behövs. Varje ledare får stå i fokus i högst 15 minuter vardera. Då blir mötet endast cirka 45-60 minuter.

Gruppera om era lärgrupper då och då, så att ledarna får en chans att möta varandra. Det ökar även chansen att alla ledare kan vara med i utvecklingsprocessen trots eventuella bortfall.

Vill du få fler konkreta tips på hur du kan stötta era ledare mot utveckling och högre medarbetarengagemang? Ladda ner den kostnadsfria guiden Ledarskapsutveckling i vardagen – för bättre effekt” HÄR och få fler engagerade ledare och medarbetare idag.

Vill du få mer insikter och tips om ledarskapsutveckling?
Anmäl dig gärna till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com