Att leda i förändring är det nya normala

Förmågan att leda i förändring har blivit ett kompetenskrav i ledarrollen, men har ledarna det praktiska stöd och den hjälp de behöver? Och hur kan vi hjälpa ledare att med självförtroende kliva in i uppdraget? 
Förändringskurvan
 
Förändringskurvan och andra modeller utgör ett viktigt stöd

Det finns många modeller, och teorier som hjälper oss att förstå medarbetarnas behov i olika skeden av en förändring. Att reflektera och planera med stöd av förändringskurvan, förändringens fyra rum, SCARF-modellen eller ADKAR hjälper ledare förstå vad som händer, och varför våra medarbetare känner eller beter sig som de gör. 

Det kan också hjälpa oss förstå vad det ställer för krav på oss som ledare; vad medarbetarna behöver från oss i respektive fas för att kunna ta sig vidare. Ovan bild beskriver vilket ledarskapsfokus som respektive fas innebär.   

Glappet mellan teori och praktik 

I konferensrummet, i utbildningslokalen och i goda samtal med ledarkollegorna kan det bli tydligt var teamet befinner sig och vad som är nästa steg i förändringsarbetet. Sedan möter ledarna vardagens intensitet igen, och precis som med all utbildning är det svårt att tillämpa nyvunna kunskaper och insikter i det dagliga ledarskapet.

Även om ledarna t.ex. identifierat att det är den kommunikativa förmågan som är viktigast just nu i början på en förändringsresa så är det fortfarande utmanande att översätta den ambitionen till en konkret kommunikationsplan; vad ska kommuniceras, till vem och när.

I den fasen, som ofta beskrivs som en period av chock eller kaos, är det t.ex. viktigt att ofta och tydligt beskriva den nya riktningen, och förklara varför den är nödvändig.  Nyckeln ligger i att göra detta vid upprepade tillfällen för att verkligen nå fram och få accept på att detta kommer att ske.

Hjälp ledarna på beteendenivå

Magin ligger i att hjälpa ledarna förstå vilka konkreta ledarbeteenden som kommer hjälpa teamet framåt i respektive fas.  

Varje ledarskapsfokus i bilden ovan kan brytas ned till ett antal beteenden. Dessa behöver vara både tydliga och praktiskt vägledande för största effekt. Läs gärna mer i vår blogg: Sätt fokus på beteenden 

 Det som förändringsledning i korthet innebär, är att ledarskap måste utövas oftare. Hur vi tar oss igenom förändringsprocessen är väldigt individuellt och som ledare kan man behöva hjälp med vilka beteenden som är mest framgångsrika i olika stadier av förändring”   Tom Hammar, ansvarig för ledarskapsutvecklingen på Yomento.
NYHET! Yomento Change 
 – vägleder i vardagen och driver förändringen framåt

Med Yomento Change vill vi göra förändringsarbetet enklare och hjälpa ledaren att leda mer medvetet och effektfullt.

Med utgångspunkt i den fas som teamet eller individen befinner sig i så kommer Yomento Change: 

  •  föreslå de viktigaste beteendena
  •  uppmuntra och vägleda till handling 
  •  Följa upp genomförda aktiviteter
  •  Bjuda in till reflektion och repetition 
App Change Curve

Vill du få mer insikter och tips om ledarskapsutveckling?
Anmäl dig gärna till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com