1000 steg framåt för att utveckla ledarskapet

Kronans Apoteks

 

Bara fem veckor in i Kronans Apoteks nya ledarskapssatsning på servicekontoret har ledarna tillsammans tagit fler än 1000 medvetna och aktiva kliv för att utvecklas som ledare. Monika Konjicki, som är ansvarig för ledarutvecklingen på Kronans Apotek och Oriola, berättar om satsningen. 


Berätta, vad är det ni gör för att utveckla ledarskapet på servicekontoret just nu?

 – Vi har redan duktiga ledare och samtidigt behöver vi stötta dem i att växa och utvecklas för att möta alla spännande utmaningar vi står inför. Vi tror på att det är viktigt att aktivt kliva in i och göra ledarskapet, och vi ville möjliggöra träning och utveckling i vardagen, vilket också går helt i linje med vårt sätt att se på lärande och utveckling. Ledare på servicekontoret har fått tillgång till Yomento som verktyg för sin egen utveckling. Yomento-appen ger ett väldigt konkret stöd; från en förklaring på hur och vad jag ska göra, till en uppmuntran att på riktigt göra beteendet och hjälper mig sedan avslutningsvis att reflektera över beteendet.

Varför valde ni att arbeta med ledarskapsutveckling på det här sättet?

 – Vi ville tänka nytt och bli mer digitala, för att också med hjälp av data kunna följa utvecklingen. Jag kan t.ex. följa i realtid hur aktiva våra ledare är, vad de tränar på och vad våra medarbetare vill att våra ledare ska utvecklas inom. Det var också viktigt för oss att alla ledare kunde vara med, så att alla får chans att utvecklas, och för hävstångseffekten av det.

Hur upplevs det här sättet att aktivt träna ledarskap av ledarna?

 – Det uppskattas att vi gör någonting nytt och spännande tillsammans – alla ledare. Verktyget upplevs också som ett riktigt bra och konkret stöd. Det har överlag tagits emot positivt, samtidigt som jag vet att det kan vara en utmaning för vissa att komma igång. Vissa tränar mer och andra mindre, men jag vet från den aggregerade datan jag har tillgång till att alla deltar i någon form.

Så det är uppenbarligen hög aktivitet, kan du också säga något om vilka effekter som uppnåtts? 

 – Det har definitivt blivit en snackis bland våra ledare och jag upplever att det finns en större medvetenhet kring det egna agerandet bland ledarna. 

Jag har själv noterat att feedbackklimatet på kort tid förbättrats; det ges mer feedback kollegor emellan i möten, i chatten på Teams och via mail. Jag kan se och höra ledare göra beteenden som jag vet finns i appen; exempelvis sammanfatta ett samtal innan det avslutas, eller vara tydlig med ett mötes syfte och mål.

Som ansvarig för ledarutvecklingen, vad blir din roll i det här initiativet? 

 – För oss är Yomento en del i en större ledarutvecklingsresa som vi är på och det är min roll att hålla samman helheten, för att uppnå de mål vi satt. Det handlar tex om att det finns forum för våra ledare att kunna träffas och utbyta erfarenheter kring träningen och lära av varandra. Det handlar också om att vara nyfiken på vad våra ledare gör och peppa dem att dela i våra gemensamma kanaler. Jag planerar in och genomför seminarier med olika teman som vi sedan kan koppla Yomento träningarna till tex. förändringsledning och innovation. Jag har ju också tillgång till all data kring ledarutvecklingen, och kan ta fram underlag och rapporter som vi kan prata kring och som illustrerar hur våra ledare utvecklas tillsammans

Monika Konjicki, ansvarig för ledarskapsutvecklingen
Fler röster om ledarskapssatsningen med Yomento:
”Vi vet att ledarskap påverkar engagemanget och vi vill nu ytterligare satsa på ledarskapet för att öka engagemanget och ambassadörskapet, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att bli ännu mer digitala”
Anders Torell:
Vd
Vi vill öka vår innovationskraft och vår förmåga att både leda och skapa hållbar förändring. Det är med ett medvetet och aktivt ledarskap i vardagen som vi kan driva verksamheten framåt i rätt riktning och verkligen ”få det att hända”
Veronika Löfström
HR-direktör
0 +
utvecklingsaktiviteter

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com