På Menigo får alla ledare möjlighet att utvecklas

Pia at Menigo speaking about how the company works with leadership development
Pie Pierre, Learning & Development Manager på Menigo, och Anna Kempe, Head of Customer Success på Yomento

Menigo Foodservice är en av Sveriges största matleverantörer, med fler än 100 ledare inom verksamheten. I sin nya satsning på ledarskapsutveckling har Menigo valt att investera i träning för samtliga ledare i företaget.

 

Uppdraget 
  • Ett tydligt mål: att ytterligare stärka både ledarskap och engagemang
  • 110 ledare deltar i ett träningsprogram “on the job” i sex månader
  • Två övergripande KPI:er för att mäta resultatet: engagemangs- och ledarskapsindex
 
Ledarskapsträning med Yomento

Menigo valde att samarbeta med oss på Yomento för att hjälpa företagets ledare att utvecklas. Yomentos lösning har utvecklats för att inspirera och stötta ledare att träna ledarskap varje dag och därmed skapa bättre förutsättningar för teamen och organisationen att uppnå resultat.

’Allt börjar med ledarskap – därför tror vi stenhårt på att ge alla ledare möjligheten att träna ledarskap i sin egen vardag. Gör man det, så utvecklas de goda vanor som krävs för att lyckas med sitt ledaruppdrag,’ säger Yomentos vd Henrik Ståhle.

För att lyckas måste träningen ramas in i ett relevant sammanhang – att bara ladda ned en träningsapp räcker inte. Tillsammans med Menigo fastställdes därför ett antal framgångsfaktorer:

  • Tydliga, tidsbestämda och inspirerande mål
  • Effektiv onboarding av alla ledare
  • Realtidsdata för att kunna följa utvecklingen
  • Regelbunden uppföljning för att bibehålla fokus och motivation
 
Lättillgänglig och datadriven ledarskapsutveckling

Menigo kickade igång det nya ledarskapsinitiativet under en konferens där alla ledare deltog. Yomento höll en kort introduktion om vikten av daglig ledarskapsträning, och guidade sedan ledarna att aktivera sina konton i Yomento-appen. På bara några få minuter var alla ledare igång, och hade dessutom avslutat sitt första träningspass.

Menigo har tillgång till aggregerad data (ingen data på individnivå) om ledarnas träning och utveckling; exempelvis vilka teman som ledarna fokuserar på, antal genomförda träningspass och benchmark mellan olika grupper. Varje månad följer dessutom Menigos vd Jonas Köhler upp initiativet, och uppmuntrar ledarna att fortsätta träna.

’För oss är ledarskap är färdighet som behöver tränas varje dag för att utvecklas, och Yomentos platform hjälper oss att få till detta. Jag har fått mycket positiv feedback från våra ledare sedan start och har också märkt att diskussioner kring ledarskap rent generellt ökat inom verksamheten. Med fokus på daglig träning uppmuntrar vi våra ledare att nå nya höjder med sitt ledarskap´ säger Pia Pierre, Learning & Development Manager, på Menigo.

’Genom att mäta hur mycket vi tränar och upptäcka våra våra styrkor och svagheter kan vi också bli mer proaktiva i hur vi stödjer våra ledare – och därmed uppnå bättre resultat.’

Effekten

Efter sex månader av ledarskapsutveckling i vardagen mätte Menigo effekten av initiativet genom koncernens årliga medarbetarundersökning Sysco Speaks. Tillsammans hade ledarna då utfört fler än 4500 träningsaktiviteter, vilket ledde till nedan resultat:

  • En ökning av ledarskapsindex på 4 % (hela verksamheten)
  • En ökning av engagemangssindex på 2 % (hela verksamheten)
  • Ett tydligt och positivt samband mellan antalet ledarskapsträningar och utveckling på ledarskapsindex, på gruppnivå.

”Vi älskar att jobba med framåtlutade företag som Menigo, och med eldsjälar som Pia Pierre ” säger Yomentos vd Henrik Ståhle. ”Träningsdatan visar på hög aktivitet bland ledarna, och riktigt fina effekter på organisationsnivå”

“Vi ville hjälpa ledarna att leda mer aktivt i vardagen, vilket vi ser på antalet aktiviteter att vi verkligen lyckades med. Men framför allt så kan vi avläsa den goda effekten av detta i vår medarbetarundersökning:  våra medarbetare uttrycker tydligt att deras ledare har utvecklats, och att deras eget engagemang har ökat” säger Pia Pierre.

Menigo

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com