Starkare team genom starkare ledarskap

Dreams gör det lättare för människor att förverkliga sina drömmar. Tiotusentals kunder har redan nått sina personliga mål tack vare Dreams-appen, och nu får Dreams-teamet själva hjälp att nå sina professionella mål. Med målet att ytterligare stärka engagemanget och teamkänslan inom organisationen har Dreams valt Yomento som partner för sin ledarskapsutveckling. Alla ledare på företaget – även de utan personalansvar – har nu påbörjat ett sexmånaders träningsprogram “on the job”.

Uppdraget
  • Att utveckla engagerade team genom ett starkt ledarskap
  • Öka ledarskapsindex som mäts genom pulsmätningar
  • Inkludera både formella samt informella ledare i programmet
  • Ett 6-månaders träningsprogram “on the job”
Yomento + Dreams: träningsprogrammet

Yomentos platform har utvecklats i syfte att inspirera och stötta ledare att träna på ledarskap varje dag. Med Yomento har alla ledare på Dreams sin egen personliga ledarskapstränare i fickan – som “nudgar” dem att träna på ledarskap i den egna vardagen.

Varje träningspass är kort och effektivt: förväntansbilden är att ledarna endast ska ägna 1% av sin arbetstid. Appen hjälper ledarna att förstå vad de ska träna på, varför beteendet är viktigt och hur de rent praktiskt ska göra – men själva träningen sker “live”; i olika möten och situationer under arbetsdagen.

“Vi vet att 70 % av en ledares utveckling sker i det dagliga arbetet. Det sker i varje beslut, i varje möte och i varje dialog,” säger Yomentos vd Henrik Ståhle.

”Men det innebär inte att träningen måste vara tidskrävande för att vara effektiv. Därför är all träning bite-sized och lätt att tillämpa i ledarens egen kontext på jobbet. Genom att utveckla goda vanor lyckas ledaren skapa positiv påverkan och goda varaktiga resultat.”

Regelbundna ledarträffar och träningsrapporter

Företagskulturen på Dreams bygger mycket på samarbete och på “empowerment”;  att stärka varann, lita på och lära av varann. Därför ingår regelbundna ledarträffar i programmet,  där ledarna samlas i mindre grupper för att diskutera träningen, framgångar och utmaningar. Aggregerad data på träningsfrekvens, fokusområden och populära träningspass delas regelbundet med ledarna. Med stöd av datan motiveras ledarna att fortsätta träna och diskutera ledarskap.

Caroline Thomasdotter är Chief People and Culture Officer hos Dreams: : ”Genom regelbundna, fysiska träffar mellan ledare skapar vi ett enkelt och effektivt format för att lyfta dialogen kring träningen och ledarskapet. Det hjälper även till att hålla oss motiverade och engagerade genom hela resan.”

Dreams använder sig av pulsmätningar för att följa effekterna av träningen. Caroline Thomasdotter berättar att Dreams valt att mäta ledarskapet på organisatorisk nivå och inte på individuell.

‘Vi vill att det här ska vara en gemensam ledarskapsresa, där vi alla bidrar till att utveckla ledarskapet på Dreams. Att vara framgångsrik som ledare avgörs av ens förmåga att skapa och behålla motiverade, sammansvetsade och engagerade team. Ledarskapsförmåga är något man utvecklar, inte något som tilldelats några få lyckligt lottade från födsel.’

Henrik Ståhle, vd på Yomento:

‘Det är en ära att få samarbeta med partners som Dreams, som delar våra värderingar. Vi är båda revolutionära i våra respektive branscher, och vi är båda drivna av att göra människors liv, och världen, lite bättre.

Vi kan se på Dreams träningsstatistik att hela ledarteamet är engagerade i sin resa, och vi ser fram emot att se hur ledarna fortsätter att utvecklas tillsammans!’

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com