Volvo Cars erbjuder alla ett digitalt stöd för ledarutveckling 

Med fem tusen ledare spridda över hela världen stod Volvo Cars Global Academy inför en stor utmaning; att nå ut till alla ledare med sitt erbjudande. Efter en framgångsrik pilot tillsammans med Yomento togs beslutet att låta alla ledare få tillgång till Yomento för att kunna utveckla sitt ledarskap på det sätt som de själva önskar. Urban Andenius på Global Academy berättar om initiativet.

En utmaning att nå alla ledare inom den globala organisationen

 – Vi ville ge ledarna ett starkt verktyg för att jobba med sitt eget ledarskap och vi ville omfatta samtliga ledare inom vår globala organisation. Med över 5000 ledare utspridda globalt är det omöjligt att göra i organiserade former eftersom det kräver så oändligt mycket resurser.

 – En av våra core competencies är ”self development” och i det ligger ett stort eget ansvar. Med Yomento ville vi ge dem ett verktyg som stöttar utvecklingen och som de kan använda när och på det sätt som passar dem. 

Minska gapet mellan kunskaper och det faktiska görandet

Innan Yomento togs in som ett digitalt stöd för ledarutveckling fanns e-learnings tillgängligt för alla ledarna inom Volvo Cars. Dessa användes i stort sett aldrig berättar Urban. Ett ” Leadership Library” med artiklar, videos och mooc´s finns också och används väl: 

 – Men det är bara teorier och utgör inget praktiskt stöd för det dagliga ledarskapet. Det skapar kunskap och förståelse, men ingenting mer. Med Yomento vill vi minska gapet mellan kunskaper och det faktiskt görandet av ledarskap.

En pilot gav stöd för en fortsättning

Under våren 2020 gjordes en pilot inom Volvo Cars, och med resultaten från piloten lyckades Urban med kollegor övertyga organisationen att det här var något att satsa på. 

Det var ju helt fantastiska resultat! Enkelt uttryckt; över 90 % tyckte att de hade nytta av det, att de blev bättre ledare och att de gärna skulle rekommendera verktyget till andra ledare.

 
Positiv feedback från ledarna

  – Det positiva vi hör är att det är lätt att använda, innehållet är relevant och det uppskattas att det bygger på korta men frekventa insatser från ledaren i vardagen. Överlag är det väldigt glada tillrop och en satsning som uppskattas i organisationen.

 – Vi har också uppmärksammat att de olika ledarskapsrollerna som finns i vår agila organisation inte helt motsvarar de som speglas i appen; nägot som vi identifierat som ett förbättringsområde då en ambition är att såväl people managers, product owners och scrum masters exempelvis ska känna sig helt hemma i appen. 

Urban Andenius, Volvo Cars Global Academy
Citat från några av ledarna: 
"This is so helpful! We live in a fast-paced world and I just want quick digestions and then take action"
Volvo Leader
”Yomento really pushes me out of my comfort zone. This is hands-on training. And fun!
Volvo Leader
”The daily reflections helps me do the most important things more often”
Volvo Leader
100
Antal ledare På Volvo Cars som hittills testat Yomento
Ett digitalt stöd för ledarutveckling på Volvo Cars

Nyfiken på vad din organisation kan göra? 
Boka in ett introduktionsmöte HÄR eller anmäl dig till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com