Sätt fokus på beteenden - om du vill stötta ledarnas utveckling

All utveckling innebär förändring, och effektivt förändringsarbete handlar om att driva noga utvalda beteenden. Ändå överlåter vi ofta åt ledarna att själva översätta ambition och riktning till konkret handling. 

Det komplexa behöver bli enklare 

En viktig nyckel för att möjliggöra ledarutveckling är att bryta ned det det komplexa i ledarskapet till konkreta beteenden. Ett beteende är något du säger eller gör; så pass konkret att det kan fångas på film. Eftersom ett beteende kan observeras så kan det också praktiseras och därmed utvecklas. När ett beteende praktiserats tillräckligt många gånger och tillräckligt ofta utvecklas det till en vana. 

Utmärkande för en god vana är att beteendet blivit en naturlig del av det dagliga ledarskapet, och inte längre ansträngande att få till. 

Så varför utgår inte all utbildning från beteenden?

I grunden utgår all ledarskapsforskning från studier och observationer av just beteenden. Syftet är att samla och analysera tillräckligt med data för att kunna avfärda eller bevisa olika hypoteser. För att slutsatser och resultat från all denna data ska kunna presenteras så sammanfattas ofta forskningen i någon slags teoretisk modell; där beteenden klustras och beskrivs som färdigheter eller kompetenser.

 Denna pedagogiska paketering introduceras sedan för ledare; i en ledarskapsutbildning eller kanske i form av ett ledarramverk. Utmaningen är att den praktiska tillämpningen ofta går förlorad när ledarskapet blir alltför abstrakt. Kompetenser som att “driva förändring” eller “empower teams” ger liten praktisk vägledning, om exakt vad –  på beteendenivå – som ledaren förväntas göra. 

Vilka beteenden är mest effektfulla?

En viktig anledning till att det här gapet finns, beror förstås på att antalet beteenden som vi som ledare behöver kliva in i är många, säkert tusentals. Utmaningen blir därför att identifiera och stötta ledarna att utveckla de beteenden som är mest betydelsefulla.De som skapar stor effekt och driver den förändring vi behöver. Och som likt en positiv spiral sprider goda beteenden inom ett team. 

Google´s Project Oxygen är ett bra exempel på hur man som organisation tog sin an denna utmaning. Project Oxygen var ett forskningsprojekt i samarbete med Harvard, där uppdraget var att identifiera de mest effektiva ledarskapsbeteenden. Det yttersta målet var förstås att hjälpa ledarna på Google att kliva in i just dessa beteenden oftare. Läs gärna mer om arbetet i denna artikel Google’s Project Oxygen Do Managers Matte

Effektiv ledarutveckling behöver stödja ledare att förstå och experimentera med kraftfulla beteenden, för att driva beteendeförändring och stimulera lärandet. 

Att driva beteendeförändring kräver fokus på… beteenden

Det innebär att ledarramverk, förmågor eller strategiska planer behöver brytas ned till konkreta ledarskapsbeteenden. Dessa bör sedan introduceras så att ledarna  både kan praktisera och reflektera kring dem i sin egen vardag. För att ett. beteende ska befästas som en vana krävs det slutligen rikligt med positiv förstärkning. 

Och kom ihåg, du är inte klar förrän beteendet du vill driva är så konkret att det kan fångas på film. 

Tom Hammar
Tom Hammar, Head of Leadership at Yomento.

Visst är det extremt spännande med beteendeförändring och hur mycket det påverkar organisationen i stort? I vår öppna guide om “Framtidens Ledarskap” kan du läsa mer om hur man utvecklar en faktiskt beteendeförändring som integreras i vardagen. Du hittar den via knappen här nedan.

 

Related Post

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com