Studier visar: så får ni högre lönsamhet med engagerade medarbetare

Högre lönsamhet är alltid en prioritering för verksamheter och företag. Medarbetarnas välmående är dock inte lika högprioriterat. Men faktum är att dessa faktorer går hand i hand. Så hur kan du stötta dina ledare att satsa på Employee Experience och öka er lönsamhet?
Team highfiving

Idag har Employee Experience, eller “medarbetarupplevelsen”, blivit en alltmer populär satsning hos organisationer världen över. Varför? Forskning visar att ett ökat engagemang från medarbetarna leder till ökad ekonomisk framgång.

Så vad är Employee Experience? Man kan beskriva det som en metod för att stärka medarbetarnas engagemang och tillhörighet genom strukturer, attityder och beteenden inom verksamheten. Helt enkelt – en metod för att skapa en trivsam arbetsplats och återkommande positiva upplevelser för dina medarbetare.

Men Employee Experience handlar inte bara om hur dina medarbetare mår på er arbetsplats. Det handlar om hur ni kan öka deras motivation och få dem engagerade i organisationen och era värderingar. Enligt en studie från IBM finns en tydlig korrelation mellan Employee Experience och effektivitet, arbetsprestation och produktivitet. Organisationer som har en hög Employee Experience kan se en fördubbling av avkastning på sin försäljning, jämfört med de företag som har låg Employee Experience.

Så hur når ni dit som organisation? Jo, ni bör satsa på ert ledarskap. Det är den främsta bidragande faktorn till högt engagemang i era team.

Hur kan ni öka medarbetarnas framgång?

Gallups studier av Employee Engagement, som pågått i över 50 år, visar att engagerade medarbetare producerar bättre och ökar lönsamheten i alla företag. Oavsett bransch, företagets storlek, eller det generella läget i världsekonomin.

Att engagemang och lönsamhet går hand i hand är egentligen inte så konstigt. Som vi alla vet så finns det en stor skillnad i effektiviteten mellan en nöjd och en missnöjd medarbetare. En nöjd medarbetare kommer med nya idéer, arbetar mer effektivt och vill föra organisationen framåt mot mer försäljning och innovativa produkter. Deras positiva anda leder till fler nöjda medarbetare och nöjdare kunder. Missnöjd personal inte bara arbetar och mår sämre, de sprider dessutom negativitet till de andra i teamet och orsakar problem för organisationen.

Den avgörande faktorn

Den främsta nyckelfaktorn för nöjda medarbetare är ledarskapet. Genom en tydlig och öppen kommunikation mellan ledare och medarbetarna kan ni skapa en trygg arbetsplats där medarbetarna dessutom vill och kan arbeta mot verksamhetens mål. När de vet vad ni ska åstadkomma tillsammans och vilka delar de har ansvar för så ökar engagemanget, och därmed produktiviteten och lönsamheten. God kommunikation minskar även risken för missförstånd och att era medarbetare arbetar mot mål som inte tar företaget framåt. Enligt studien The Neuroscience of Trust, som publicerats i Harvard Business Review, finns det ett tydligt samband mellan just tillit och ekonomisk lönsamhet. När en chef visar förtroende och tillit till sina medarbetare ökar motivationen. Studier visar även att ett ledarskap som är flexibelt och anpassat efter individen, bidrar till motivation och att medarbetarna arbetar mer effektivt.

Så, rent konkret – hur kan ert ledarskap öka er Employee Experience?

Enligt en studie från IBM och Globoforce, är dessa faktorer viktiga för medarbetaren:

  • Ett meningsfullt arbete
  • Att känna sig stärkt och ha en röst
  • Att få feedback, bli bekräftad och ha möjlighet att växa
  • Relationerna med sina kollegor
  • En tillit till organisationen
  • En bra balans i arbetslivet

 

Alla dessa punkter är något som ledarna inom er organisation kan hjälpa era medarbetare med.

Vad behöver ledare för att utveckla sitt ledarskap?

Idag står våra ledare inför flera utmaningar. Många verksamheter arbetar fortfarande på distans eller inom hybrida arbetsplatser. Kollegor och chefer ses inte alltid på en och samma fysiska plats, gruppdynamiken påverkas samt våra arbetsflöden.

Det innebär att våra ledare måste vara mer lyhörda än tidigare och vara agila i sitt ledarskap. De måste fortsätta stärka kommunikationen i sitt team, se till att medarbetarna blir sedda och samtidigt motivera dem att göra ett bra jobb.

Så hur kan ni stötta era ledare i den utvecklingsprocessen som krävs för ett inflytelserikt och gott ledarskap?

För det första behöver ledarna rätt förutsättningar. Det krävs att de kan överblicka hela er verksamhet och förstå er mission, vision och målet i stort. När de själva har den grunden, kan de inspirera sitt team, motivera dem att arbeta mot ett gemensamt mål och därmed öka deras engagemang.

För det andra behöver de ha tillgång till rätt verktyg, så att de kan utveckla nya effektfulla ledarskapsvanor. För att komma ifrån gamla tankesätt och utdaterade metoder kan ni som organisation använda smarta verktyg för att kartlägga var och när utvecklingen sker inom er organisation, och mäta ert “Leadership Index.”

Varje handling som er ledare utför har nämligen ett värde. Era ledare behöver utveckla en beteendeförändring för att växa i sin roll och skapa engagemang. Hur frekvent dessa ledarskapshandlingar utförs blir grunden för hur de kan stärka engagemanget hos sina medarbetare.

Tänk på att engagemang är en färskvara, vilket innebär att så fort ledarna inte arbetar aktivt med att stärka era team så försvinner det, och därmed möjligheten till lönsamhet och utveckling.

Engagemang är en färskvara, vilket innebär att så fort ledarna inte arbetar aktivt med att stärka era team så försvinner det, och därmed möjligheten till lönsamhet och utveckling.

Dedicated person on cliff
Varför är det viktigt att mäta resultatet?

Medarbetarengagemanget ökar genom lyhörda och bra ledare. Men det är viktigt att ni kan uppvisa ett faktiskt resultat av satsningen mot bättre ledarskap.

Genom att mäta Employee Engagement och Engagement Score får ni inte bara en bild av hur er organisation och era medarbetare mår. Ni kan även få en tidig indikation på om någonting inom företaget behöver förbättras för att få era medarbetare att må bättre.

Så går det att få fram ett ordentligt ROI på de ledarskapsutvecklingsinsatser som ni gör?

Med traditionella ledarskapsutbildningar är det dessvärre svårt att se om ni har fått något resultat av er ledarskapssatsning. Men det finns effektiva verktyg som kan mäta beteendeförändringen och stötta förändringen hos era ledare.

Dessa verktyg gör det även möjligt för er att mäta både Leadership Index och medarbetarnas Engagement Score. Det gör att HR och er ledning kan få fram ROI (Return on Investment) av satsningen på ledarskap inom företaget. Data gör även att ni slipper gissa er till framgångsfaktorer och istället kan se vad era insatser ger för resultat.

Om du vill veta mer om hur man kan mäta ROI från Employee Engagement och lönsamhet, kan du hitta intressant fakta i artikeln The Economics of Engagement.

Starka ledare skapar ett starkt företag

I en undersökning från Gallup kan man se att ledarskap påverkar engagemanget hos medarbetarna med nästan 70%. Ledarskap är en av de största faktorerna som påverkar Engagement Score, ökad effektivitet och ekonomisk framgång.

Så om ni vågar satsa på ledarskapets utveckling, så kommer ni se ett resultat inom hela organisationen.Ett företag som däremot inte har ett agilt och modernt ledarskap, riskerar att inte nå sina mål och det får en direkt påverkan på företagets lönsamhet.

Genom att satsa på engagerade medarbetare och ett stärkt ledarskap så kommer ni inte bara se stärkt lönsamhet. Ett mer välmående företag ökar chansen för att få en hållbar organisation med högre lönsamhet, nöjda medarbetare och hållbara arbetssätt.

Vill du veta med om hur du kan utveckla era ledare inom företaget? Och varför engagerade medarbetare bidrar till en starkare organisation? Missa inte vår öppna guide till Framtidens Ledarskap, där du får en grundlig genomgång i hur man på bästa sätt kan stötta ledarna i organisationen att skapa engagemang, motivation och lönsamhet.

Du hittar guiden här.

Vill du få mer insikter och tips om ledarskapsutveckling?
Anmäl dig gärna till vårt ledarskapsutskick nedan. Du blir då först med att få våra insikter,  praktiska tips och eventinbjudningar.

 

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com